Chính sách đổi trả

 ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

1   Các hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa:  Việc cung cấp hàng hóa của chúng tôi nhắm đến:

(a) Người sử dụng chuyên nghiệp và người tiêu dùng đã trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

(b) Giao hàng tại Việt Nam; và

(c) Các đơn hàng với giá trị mỗi đơn hàng (chưa tính thuế giá trị gia tăng) ít nhất là một triệu đồng (1.000.000 VND).

2   Hoàn trả, đổi hàng đã mua (tức thay đổi sau khi giao hàng xong):  

(a) Bên cạnh việc đổi trả Sản Phẩm theo chính sách bảo hành áp dụng, chúng tôi chấp nhận hoàn trả Sản Phẩm (trừ các Sản Phẩm không thể hoàn trả theo danh mục tại website của chúng tôi) vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày thứ ba kể từ ngày giao Sản Phẩm thành công.  Bạn không được mở bao bì mà phải gửi trả lại cho chúng tôi Sản Phẩm và tất cả các mặt hàng và tài liệu nhận được từ chúng tôi ngay khi có thể với chi phí và rủi ro thuộc về bạn.  Ngoài ra, Sản Phẩm hoàn trả được bạn hoàn trả cho chúng tôi theo nguyên trạng:

  • chưa bị sử dụng hay làm biến đổi,

  • hộp, thùng chứa hay Sản Phẩm không bị hư hại vật lý,

  • còn trong bao bì ban đầu và chứa tất cả các phụ kiện, và

  • bao bì có nhãn hiệu và tem dấu còn nguyên vẹn.

(b) Thông thường bạn chịu trách nhiệm đối với việc vận chuyển và giao trả hàng lại cho chúng tôi.  Tùy từng trường hợp mà Sản Phẩm có thể được hoàn trả tới văn phòng của chúng tôi hoặc kho hàng của nhà cung cấp hoặc địa điểm khác.  Vui lòng gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số Hot line hoặc gửi email cho chúng tôi đến info@thietbisun.com để được hướng dẫn hoặc trao đổi cách tốt nhất và ít tốn kém nhất cho việc hoàn trả được chấp nhận.

(c) Trường hợp chúng tôi chấp nhận hoàn trả Sản Phẩm đã giao, sau khi trừ phí ngân hàng cho việc chuyển khoản hoàn trả và một khoản phí không quá 20% giá trị Sản Phẩm (tối thiểu là 100.000 VND), khoản tiền chúng tôi đã nhận đối với Sản Phẩm hoàn trả sẽ được chuyển trả vào tài khoản của bạn sớm nhất có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn trả Sản Phẩm.  Nếu bạn chưa trả cước phí giao trả hàng, chúng tôi có quyền giảm trừ thêm vào số tiền hoàn trả số chi phí trực tiếp phát sinh cho việc thu hồi Sản Phẩm hoàn trả. 

3   Bảo hành:

Chúng tôi cung cấp nhiều Sản Phẩm với chính sách bảo hành khác nhau.  Điều khoản bảo hành và chính sách dịch vụ chính xác sẽ được nêu trong báo giá sau cùng mà bạn sẽ nhận được trước khi xác nhận đơn hàng.

4   Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng:

(a) Chúng tôi bảo đảm theo dõi tiến độ vận chuyển, giao hàng đúng hạn và luôn giữ đúng chất lượng Sản Phẩm.  Nếu Sản Phẩm giao đến không phải là Sản Phẩm bạn đặt mua hoặc bị hư hỏng hay có khiếm khuyết hoặc được giao không đúng số lượng, vui lòng gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số Hot line hoặc gửi email cho chúng tôi đến info@thietbisun.com ngay khi có thể để được chúng tôi khắc phục và hỗ trợ ngay lập tức.

(b) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về những mất mát, thiệt hại hay chi phí gián tiếp (bao gồm tổn thất về lợi nhuận, công việc kinh doanh hay mất thiện chí) mà bằng cách nào đó phát sinh từ các vấn đề bạn thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ trả cho bạn tiền đền bù ngoài việc hoàn trả cho bạn số tiền mà bạn thanh toán dư và số tiền thanh toán cho Sản Phẩm mà sau đó chúng tôi chấp nhận đổi trả theo Điều 2 ở trên.

(c) Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật về mua hàng trên trang mạng của chúng tôi.

(d) Chúng tôi sẽ dựa vào thông tin mà bạn cung cấp trong đơn đặt hàng trong việc thực hiện hợp đồng này.  Vì vậy, bạn phải xác nhận tính chính xác của tất cả các thông tin mà bạn cung cấp khi đặt hàng.  Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ mất mát và/hoặc chậm trễ nào do bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác.

(e) Bất kể các quy định trên, không điều khoản và điều kiện nào được đặt ra với chủ đích giới hạn bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có với tư cách là người tiêu dùng theo luật Việt Nam.

Bạn nên biết

Sản phẩm bán chạy

KD - Mr Tâm
KD - Mr Tâm
KD - Mr Tâm091 3712255
KD - Mr Nam
KD - Mr Nam
KD - Mr Nam091 5522739
Dự án - Mr Tâm
Dự án - Mr Tâm
Dự án - Mr Tâm0913712255
Lên đầu trang